สารภาพถ้อยคำ

 

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

ถ้าไม่มีใครพูดถ้อยคำพระเจ้าให้เราฟัง
เราก็พูดให้ตัวเองฟังเองสิ

โรม 10:17
ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน
และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะ
การประกาศพระวจนะของพระเจ้า

อยากหายโรค อยากสุขภาพดี
หยิบถ้อยคำพระเจ้าจากพระคัมภีร์
นำมาพูดดังๆ ให้ตัวเองฟังทุกวัน
เมื่อความเชื่อมา การรักษาก็มา!!

ดาวน์โหลดตัวอย่างถ้อยคำพระเจ้า
“ถ้อยคำชนะทุกโรคและความวิตกกังวล” ได้ที่่

https://drive.google.com/…/1spCVbypBLu1-PPWicQSTrA8ly…/view…

#SiripornPiyatassanapong
#สารภาพถ้อยคำ
#20200301
#สรุปคำเทศนายุคพระคุณ
#YookprakunChurch

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *