เวลาแห่งการเก็บเกี่ยว

 

 

 

 

 

เมื่อนางรูธออกไปเก็บข้าวที่ตก (gleaning) พระเจ้าทรงอวยพรให้เธอเก็บข้าวได้มากมาย แต่เมื่อนางรูธได้เป็นภรรยาของโบอาส เธอก็กลายเป็นผู้เก็บเกี่ยว (harvesting) ที่ได้ผลผลิตที่ยั่งยืน และแน่นอน!

การประกาศและนำวิญญาณในงานครูเสด หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นเรื่องดีที่เราควรทำ แต่จะดีที่สุด หากเราสามารถทำได้ทุกวันและทุกที่ที่เราไป

มาดูกันว่าผู้เก็บเกี่ยวต้องทำอะไรบ้าง
1. เตรียมดิน
– คือการอธิษฐานเผื่อเพื่อน ขอให้ตาใจฝ่ายวิญญาณของเขาเปิดออก และขอโอกาสนำวิญญาณจากพระเจ้า
2. หว่านเม็ด
– เราสามารถเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ เป็นพยาน หรือแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับพระเยซูคริสต์ และจบด้วยการพาเขารับเชื่อ
3. ดูแลเมล็ด
– หลังจากหว่านเมล็ดแล้ว ก็ต้องปกป้องพวกเขาจาก หิน นก แดด และหนาม ด้วยคำอธิษฐานด้วย
4. รดน้ำ
– ให้พระวิญญาณในเราทำให้เราเป็น sprinkle ที่สามารถหนุนใจ และสำแดงผลของพระวิญญาณ เป็นแบบอย่างความเชื่อ หรือให้ถ้อยคำแห่งสติปัญญา
5. ให้ปุ๋ย
– อย่าอายที่จะเล่าคำพยานชีวิตที่เคยเศร้าๆ เหม็นๆ ของเรา ถึงปุ๋ยจะเหม็น แต่ก็มีประโยชน์นะ และคำพยานแบบนี้แหละที่จะช่วยให้เพื่อนของเราเติบโต

ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคน ให้เราไม่ใช่เพียงผู้เก็บตก แต่เป็นผู้เก็บเกี่ยว

ชมคำเทศนาเต็มๆ จากอ.ลินดี้ ไฮเลอร์ ได้ที่ https://youtu.be/OsAsa4wq1Cw

#LindeyHeidler
#20200120
#สรุปคำเทศนายุคพระคุณ
#YookprakunChurch

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *