0.jpg

  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่ ถ้าไม่มีใครพูดถ้อยคำพระเจ้าให้เราฟัง เราก็พูดให้ตัวเองฟังเองสิ โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน...

MORE
0.jpg

เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ตัดสินสิ่งใดด้วยการพูดออกมา แต่แท้จริงแล้วเพียงแค่ "ปฏิญาณภายในใจ" หรือแค่คิดในใจ ก็นับเป็นการตัดสินพิพากษาเรียบร้อยแล้ว...

MORE