อังคาร :

9:30-12:00 น.  อธิษฐาน

พฤหัส :

19:00-20:30 น.  ประชุมนมัสการ

ศุกร์ :

19:00-06:00 น.  อธิษฐานโต้รุ่ง

อาทิตย์ :

09:45-12:30 น.  ประชุมนมัสการ
12:30-13:30 น.   ทานอาหาร
13:30-15:00 น.  กลุ่มตามวัย