อังคาร :

19:00-21:00 น.  อธิษฐาน

พฤหัส :

19:30-21:30 น.  ประชุมนมัสการ

ศุกร์ :

19:00-06:00 น.  อธิษฐานโต้รุ่ง

อาทิตย์ :

08:30-09:30 น.  ชั้นรวี
09:30-12:30 น.  ประชุมนมัสการ
12:30-13:30 น.   ทานอาหาร
13:30-15:00 น.  กลุ่มตามวัย