ข้าวละมานไม่เหมือนข้าวสาลี

“ข้าวละมานไม่เหมือนข้าวสาลี”

ในขณะที่เรากำลังเติบโตในทางพระเจ้า ชีวิตเราอาจจะยังดูไม่แตกต่างจากคนทั่วไปในโลก
ที่เขายังไม่เชื่อพระเจ้า เราไปโรงเรียนเหมือนกัน พูดจาเหมือนๆ กัน ชอบทำสิ่งที่คล้ายๆ กัน

แต่เมื่อเราเติบโตขึ้น รู้ไหมว่าถ้าเราที่เป็นผู้เชื่อ เราจะแตกต่างจากผู้ที่ไม่เชื่อ
ละค่อยๆ แตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆ และจะแตกต่างมากที่สุดเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

ก็เหมือนกับข้าวละมานที่ดูคล้ายๆกับข้าวสาลี แต่ในวันที่เก็บเกี่ยว
ชาวนาจะแยกข้าวละมานไปเผาไฟ และเก็บข้าวสาลีไว้ในยุ้งฉางอย่างดี

*มาให้กำลังใจเด็กๆ ที่จะดำเนินชีวิตด้วยบทเรียนเด็กเรื่อง ข้าวละมานไม่เหมือนข้าวสาลี

ดาวน์โหลดบทเรียนเด็กฟรี ได้ที่นี่
https://drive.google.com/…/1REpbcGhhB6iQuY8u1aECjWaIB…/view…

#ข้าวละมานไม่เหมือนข้าวสาลี
#บทเรียนเด็กยุคพระคุณ
#บทเรียนเด็กพระคัมภีร์ใหม่

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *