คริสตจักรยุคพระคุณ :

เลขที่  322/92 ซอยรัชดา3 แยก 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง 
เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2246-4340, 081-939-0458

มูลนิธิพันธกิจยุคพระคุณ :

เลขที่  322/92 ซอย อยู่เจริญแยก 9 ถนนอโศก – ดินแดง
แขวงดินแดง 
เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2246-4340, 081-939-0458

ร้านหนังสือ :

โทร. 02-2464340

ศิษยาภิบาล :

siriporn@yookprakun.com  ;  siriporn_bab@hotmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์  :

webmaster@yookprakun.com

รถประจำทาง :

73, 73ก., 137,  157, 179, 185, 206
ปอ.   73, 73ก., 137, 206, 514, 528, 529