คริสตจักรยุคพระคุณ :

เลขที่  322/92 ซอยรัชดา3 แยก 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง 
เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2246-4340, 081-939-0458

มูลนิธิพันธกิจยุคพระคุณ :

เลขที่  322/92 ซอยรัชดาภิเษก3 แยก 4 ถนนอโศก – ดินแดง
แขวงดินแดง 
เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2246-4340, 081-939-0458

ร้านหนังสือ :

โทร. 02-2464340

ศิษยาภิบาล :

yookprakun@hotmail.com
yookprakun@gmail.com
siriporn_bab@hotmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์  :

yookprakun@gmail.com

การเดินทาง :

รถประจำทาง : 73, 73ก., 137, 179, 185, 206
รถ ปอ.           : 73, 73ก., 137, 206, 514, 528, 529

รถตู้                    : ต.81
รถไฟฟ้า MRT  : สถานีพระราม 9 ฝั่ง อาคารฟอร์จูน