จิตใจที่ไม่เปลี่ยน เป็นศัตรูต่อวิญญาณของเรา

 

ดาวน์โหลดMp4  คลิ๊กที่

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *