ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางอ่านพระคัมภีร์เป็น PDF ได้  โดย
1.  คลิ๊กที่เดือนที่ท่านต้องการอ่านด้านล่าง
2.  คลิ๊กขวาที่เม้าส์ เลือก แถบเมนู “บันทึกให้เป็น”  หรือ “Save Target As”
3. เลือก ไดร์ฟที่ท่านต้องการเก็บขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
4. กด Save

 

 มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน

กรกฎาคม   สิงหาคม    กันยายน    ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม