ถ้อยคําพระเจ้าที่มาถึงคริสตจักร

เราคือพระเจ้าที่ทําอะไรไม่ซ้ําซาก เราจะทําสิ่งใหม่ผ่านทางเจ้า
หนึ่งในอัศจรรย์ที่เราเคยทําบนโลก แต่ไม่ใช่วิธีเดิมที่เราเคยทํามาก่อน
เราจะให้เจ้าตั้ง คริสตจักร 4 มุมเมือง เจ้าจะนมัสการร่วมกับประชากรของเราเป็นแสนๆ คน
เราจะทําอัศจรรย์ท่ามกลางประชากรของเราทุกครั้งที่เจ้าประชุมกัน
และการประชุมกันจะนําเอาผู้คนมากมายเข้ามาหาเราเอง
ผู้คนจะดูแลตัวเอง เพราะถึงเวลาแห่งการเร่งของเรา
ทุกคนจะกระเสือกกระสนเข้ามาหาเราอย่างที่เขาเคยกระเสือกกระสนไปหาผู้อื่น
และสิ่งอื่นเพื่อนมัสการ เราจะให้พวกเขาทํามากยิ่งกว่านั้นกับเราในยุคนี้
คนจํานวนแสนๆจะเข้ามาหาเราในทุกๆอาทิตย์
เราจะให้เจ้าเลี้ยงดูพวกเขาผ่านทางสื่อสารใหม่ๆ
เราจะใช้ทุกสื่อที่มารเอาไปใช้กลับคืนมาเป็นของเรา
และเจ้าจะได้ดูแลฝูงแกะของเราด้วยวิธีใหม่ๆ ไม่ใช่วิธีแบบเก่า
จงอย่ามองของเก่า เราคือพระเจ้าผู้กระทําสิ่งใหม่ๆ
จงเตรียมใจของเจ้าให้พร้อมเถอะ เมื่อถึงวันเวลาของเรา เราก็จะเร่ง
เราสัญญากับเจ้าอย่างไรมันจะเป็นไปตามนั้น
นิมิตนี้ไม่ใช่เมืองใหญ่หรือจังหวัดใหญ่แต่เป็นประเทศ ประเทศไทยเป็นของเจ้า
และอัศจรรย์ด้วยวิธีใหม่ที่เราจะทําผ่านทางเจ้า จะเป็นแบบอย่างแก่ประชาชาติทั่วโลกในยุคสุดท้ายนี้
อย่าหวั่นไหว จงนมัสการเราต่อไป จงเดินตามที่เรานำต่อไป
จงมองไปที่ข้างหน้า เราจะนําสิ่งใหม่ วิธีใหม่ผ่านทางเจ้า
นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์ นมัสการเกิดอัศจรรย์
จงสร้างสถานนมัสการของเราที่จุคนได้ 100,000 คน

คำเผยพระวจนะถึงคริสตจักร
“อาณาเขตแห่งพลังฤทธิ์เดชและพระสิริ”
โดย อ.เคนเนท อี เฮกิน

เราจะนําเจ้าเข้าสู่อาณาเขตแห่งพลังอํานาจของเรา
เท่าที่เจ้าได้เคยสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเขต เจ้าได้เพียงสัมผัสแค่ขอบๆ ของมันเท่านั้น
มีเพียงไม่กี่คนที่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในอาณาเขตนั้น แต่ก็ไปได้ไม่ไกลนัก
ถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นได้สําแดง พลังอํานาจฤทธิ์เิ์ดชแบบพระเจ้าในงานรับใช้ของพวกเขา
มีหลายครั้งที่สามารถเรียกคนตายให้ฟื้นและมีการรักษาอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยก็ตาม
แต่ก็ยังไม่มีใครเลยสักคนที่ได้ก้าวเข้าไปอยู่แูละรับใช้ภายในอาณาเขตแห่งพลังอํานาจของพระเจ้าจริง ๆ

“ เรากําลังเตรียมคนกลุ่มหนึ่งในยุคนี้ คนที่ไม่มีความกลัวและคนที่อยู่ในความเชื่อ
คนที่จะก้าวออกจากกฎธรรมชาติ คนที่ก้าวไปไกลเกินกว่าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
คนที่ก้าวไปไกลเกินกว่าความรู้สึกของประสาทสัมผัส คือก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเชื่อ
ก้าวเข้าสู่อาณาเขตแห่งพลังฤทธิ์เดชและพระสิริ ”

พระเจ้าตรัสว่า แล้วพระสิริของเราจะปรากฏแก่พวกเจ้าและหลายคนที่มีความสงสัย
เราจะไปหาเขา หมอกควันของพระเจ้าจะปรากฏให้พวกเขาเห็น
และพวกเขาจะกล่าวว่า “สิ่งนี้เกิดจากพระเจ้าแน่ๆ ”

คําเผยพระวจนะถึงคริสตจักรยุคพระคุณ 30 ตุลาคม2005

พระเจ้าตรัสว่า “เพราะว่าเราบริสุทธิ์ เจ้าจึงจะต้องบริสุทธิ์
ให้เจ้าเลือกทุกวัน ชีวิตหรือความตาย ในขณะที่เจ้าไร้เดียงสา เราไม่ถือเจ้า
แต่เมื่อ เจ้ารู้ทั้งหมดแล้วเจ้าจะต้องเลือก
เจ้าจะเห็นผู้ที่เลือกถ้อยคําแห่งชีวิตจะมีความแตกต่าง
ให้เจ้าตัดสินใจทุกวัน เราจะเริ่มแยกผู้ที่เลือกเราออก
แล้วเจ้าจะเห็น เจ้าจะเห็นถึงพระสิริของเรา ให้เจ้าระวังตัวทุกวัน ตัดสินใจทุกวัน
ถ้าเจ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเจ้าไม่ทํานั่นคือบาป
ถ้าเจ้ารู้ว่าอะไรดีแล้วเจ้าไม่ทํานั่นก็คือ “ความบาป”