รากและผล

เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ตัดสินสิ่งใดด้วยการพูดออกมา
แต่แท้จริงแล้วเพียงแค่ “ปฏิญาณภายในใจ” หรือแค่คิดในใจ
ก็นับเป็นการตัดสินพิพากษาเรียบร้อยแล้ว

กาลาเทีย 5:7 TNCV
ท่านกำลังวิ่งแข่งด้วยดีอยู่แล้ว
ใครมาขัดจังหวะทำให้ท่านเลิกเชื่อฟังความจริง?

การถามว่า “อะไร” คือการถามถึงผลที่เกิดในชีวิต
แต่ถ้าจะแก้ไขตั้งแต่ราก ต้องถามว่า “ใคร” เป็นที่มาของรากนั้น

และ “ใคร” ที่ว่านั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 กลุ่ม
เราต้องใครครวญว่าเราได้เคยตัดสินคนในกลุ่มเหล่านี้หรือไม่?


1. พ่อแม่
2. คู่สมรส
3. ผู้หญิงผู้ชาย
4. ตัวเอง
5. พระเจ้า
6. คนอื่น
7. คำแช่งสาป (เรารับมาจากคำพูดที่คนอื่นพูดใส่เรา)

 

ชมคำเทศนาเต็มๆ จากอ.สตีฟ ชิคโคแลนติ ได้ที่
https://youtu.be/ekrgLp5mDzk

#SteveCioccolanti
#รากของปัญหา
#20200223
#สรุปคำเทศนายุคพระคุณ
#YookprakunChurch

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *