วันและเวลาทำการ  

ทุกวัน   เวลา 9:00-17:00 น. หยุดทุกวันพุธ

กำหนดการประชุมประจำสัปดาห์

วันอังคาร
วันพฤหัส
วันอาทิตย์

เวลา 19:00-21:00 น.
เวลา 19:30-21:30 น.
เวลา 08:20-09:20 น.   ชั้นรวี
เวลา 09:30-12:30 น.   นมัสการและเทศนา
เวลา 13:30-15:00 น.   กลุ่มตามวัย