แผนการของพระเจ้า
0.jpg

      ดาวน์โหลด Mp4 คลิ๊กที่นี่   หมายสำคัญของยุคสุดท้าย (ดวงจันทร์สีเลือด และสุริยุปราคา) โดย อ.สตีฟ ช็อคโกแลนติ ดิสคัฟเวอร์ มินิสทรี End Time Signs (Blood Moons & Eclipses) by Pastor Steve Cioccolanti of Discover...

Read more
การล่อลวง
0.jpg

      ดาวน์โหลด Mp4 คลิ๊กที่นี่   หมายสำคัญของยุคสุดท้าย (ดวงจันทร์สีเลือด และสุริยุปราคา) โดย อ.สตีฟ ช็อคโกแลนติ ดิสคัฟเวอร์ มินิสทรี End Time Signs (Blood Moons & Eclipses) by Pastor Steve Cioccolanti of Discover...

Read more