เวลาแห่งการเก็บเกี่ยว
0.jpg

          เมื่อนางรูธออกไปเก็บข้าวที่ตก (gleaning) พระเจ้าทรงอวยพรให้เธอเก็บข้าวได้มากมาย แต่เมื่อนางรูธได้เป็นภรรยาของโบอาส เธอก็กลายเป็นผู้เก็บเกี่ยว (harvesting) ที่ได้ผลผลิตที่ยั่งยืน และแน่นอน!...

Read more
ไม่ใช่เก็บตกแต่เก็บเกี่ยว

เมื่อนางรูธออกไปเก็บข้าวที่ตก (gleaning) พระเจ้าทรงอวยพรให้เธอเก็บข้าวได้มากมาย แต่เมื่อนางรูธได้เป็นภรรยาของโบอาส เธอก็กลายเป็นผู้เก็บเกี่ยว (harvesting) ที่ได้ผลผลิตที่ยั่งยืน และแน่นอน! การประกาศและนำวิญญาณในงานครูเสด หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ...

Read more