จงประกาศสั่งสอนชนทุกชาติ

เมื่อกษัตริย์จัดงานเลี้ยง แต่ไม่มีใครมา จึงทรงรับสั่งคนรับใช้ว่า จงออกไปตามผู้คนเข้ามาให้เต็ม

ลูกา 14:23 (KJV) เจ้านายจึงสั่งผู้รับใช้นั้นว่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่และรั้วต้นไม้ทั้งหลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม”

ในข้อนี้ใช้คำว่า “เร่งเร้า” ซึ่งในฉบับ THSV11 ใช้คำว่า “บังคับ” หรือ “compell”
เราต้องเห็นว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องซีเรียส ต้องใช้ใจที่ร้อนรน เกรี้ยวกราด เร่งเร้า หรือแม้แต่การบังคับ เพื่อให้ผู้คนได้รับความรอด

จากคำเทศนาของ อ.โจชัว ฮัมฟรีย์ ที่คริสตจักรยุคพระคุณ วันที่ 2/2/2020 แอดมินขอสรุปข้อคิดเกี่ยวกับการประกาศ ดังนี้

1. พระมหาบัญชา คือ”คำสั่ง” ไม่ใช่ “คำแนะนำ” (มัทธิว 16:15-20)
2. เราได้มาเปล่าๆ เราจึงให้ไปเปล่าๆ (มัทธิว 10:8)
3. ไฟของพระวิญญาณเทลงมาให้แต่ละคน เพื่อให้เราทุกคนออกไปประกา
4. ไม่จำเป็นต้องนุ่มนวลทุกครั้ง บางทีการประกาศก็ต้องมีใจร้อนรนเกรี้ยวกราด (ลูกา 14:23 THSV11)*
5. ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดช ความคิดเห็นของเราไม่ใช่ฤทธิ์เดช เราไม่ต้องไปถกเถียงกับเขา
6. ประกาศให้หายโรคแล้ว อย่าลืมประกาศให้รับเชื่อด้วย
7. ยิ่งประกาศ ก็ยิ่งได้รับสติปัญญา*

แอดมินเองก็ไม่เคยรู้เลยว่า มีคำว่า นำวิญญาณอยู่ในพระคัมภีร์ด้วย นั่นก็คือ
สุภาษิต 11:30 KJV ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิต และผู้ชนะวิญญาณก็มีสติปัญญา Proverbs 11:30 The fruit of the righteous is a tree of life, And he who is wise wins souls
“ผู้ชนะวิญญาณ” นี่ก็คือ ผู้ที่นำวิญญาณมาสู่ความรอดนี่เอง ดังนั้น ถ้าใครอยากมีสติปัญญา…ก็จงประกาศข่าวประเสริฐ!

ชมคำเทศนาเต็มๆ จากอ.โจชัว ฮัมฟรีย์ ได้ที่
https://youtu.be/yftaznyRtoQ

#JoshuaHumphrey
#การประกาศ
#20200202
#สรุปคำเทศนายุคพระคุณ
#YookprakunChurch

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *