เคราห์กรรมเวรกรรม

“พระเจ้าหวงของดีเอาไว้ เพื่อพระองค์เองเท่านั้น”
นั่นคือสิ่งที่อาดัมและเอวาปฏิญาณภายใน หลังจากที่ปล่อยให้งูหว่านเมล็ดความคิด
และไม่นานนักความคิดนั้นก็ทำให้กลายเป็นการตัดสินใจ กินผลจากต้นไม้ที่พระเจ้าห้าม

จากการตัดสินใจนั้นเอง ก็ทำให้เติบโตขึ้นเป็นลำต้น และออกผล ในผลนั้นมีเมล็ด
จึงได้ส่งต่อมายังลูกหลานรุ่นสู่รุ่น

ไม่ใช่แค่ความคิดนี้เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายความคิด ซึ่งได้กลายเป็นรากแห่งปัญหา
อ.สตีฟ ได้ให้ความคิดว่า รากของปัญหาที่สำคัญๆ นั้น มีหลายราก

เริ่มต้นจากรากที่สำคัญที่สุด คือ

1.พ่อแม่ และ
2.เรื่องเพศ

คริสเตียนรอดแล้ว บังเกิดใหม่ และออกผลของพระวิญญาณ
แต่ทำไมจึงยังออกผลจากการงานของเนื้อหนังอยู่ด้วย
นั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมา เราได้ตัดเฉพาะผลออกไปเท่านั้น
แต่ต่อไปนี้ เราต้องตัดให้ถึงรากด้วย!

ชมคำเทศนาเต็มๆ จากอ.สตีฟ ชิคโคแลนติ ได้ที่
https://youtu.be/IzZvQxs5Yao

#SteveCiccolanti
#รากของปัญหา
#20200105
#สรุปคำเทศนายุคพระคุณ
#YookprakunChurch

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *