รากและผล

รากและผล เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ตัดสินสิ่งใดด้วยการพูดออกมา แต่แท้จริงแล้วเพียงแค่ "ปฏิญาณภายในใจ" หรือแค่คิดในใจ ก็นับเป็นการตัดสินพิพากษาเรียบร้อยแล้ว กาลาเทีย 5:7 TNCV ท่านกำลังวิ่งแข่งด้วยดีอยู่แล้ว...

Read more
เคราะห์กรรมเวรกรรม

เคราห์กรรมเวรกรรม "พระเจ้าหวงของดีเอาไว้ เพื่อพระองค์เองเท่านั้น" นั่นคือสิ่งที่อาดัมและเอวาปฏิญาณภายใน หลังจากที่ปล่อยให้งูหว่านเมล็ดความคิด และไม่นานนักความคิดนั้นก็ทำให้กลายเป็นการตัดสินใจ กินผลจากต้นไม้ที่พระเจ้าห้าม จากการตัดสินใจนั้นเอง...

Read more
จงประกาศสั่งสอนชนทุกชาติ

จงประกาศสั่งสอนชนทุกชาติ เมื่อกษัตริย์จัดงานเลี้ยง แต่ไม่มีใครมา จึงทรงรับสั่งคนรับใช้ว่า จงออกไปตามผู้คนเข้ามาให้เต็ม ลูกา 14:23 (KJV) เจ้านายจึงสั่งผู้รับใช้นั้นว่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่และรั้วต้นไม้ทั้งหลาย...

Read more
ไม่ใช่เก็บตกแต่เก็บเกี่ยว

เมื่อนางรูธออกไปเก็บข้าวที่ตก (gleaning) พระเจ้าทรงอวยพรให้เธอเก็บข้าวได้มากมาย แต่เมื่อนางรูธได้เป็นภรรยาของโบอาส เธอก็กลายเป็นผู้เก็บเกี่ยว (harvesting) ที่ได้ผลผลิตที่ยั่งยืน และแน่นอน! การประกาศและนำวิญญาณในงานครูเสด หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ...

Read more