ความเชื่อ” ที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ห้องพื้นฐานความเชื่อ จึงไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับผู้เชื่อใหม่เท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับคริสเตียนทุกระดับความเติบโตทางฝ่ายวิญญาณด้วยสื่ออุปกรณ์การสอนมากมายที่จะนำมาใช้อธิบายเรื่องราวของพระเจ้าจึงช่วยผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆ และสามารถสร้างความจดจำได้เป็นอย่างดีทุกท่านที่เข้ามาฟังจึงได้รับพระพรกันอย่างถ้วนหน้าและท่านยังจะได้พบกับความรักของพระเจ้า พระเยซูคริสต์การหายจากโรคอย่างอัศจรรย์ หลุดจากพันธนาการ ต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตเพียงแต่นั่งฟังในสิ่งที่คุณครูสอนด้วยความเชื่อเท่านั้น

มนุษย์ประกอบด้วย 3 ส่วน

ตุ๊กตาวิญญาณดำ

มนุษย์” ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ส่วนที่เป็นจิตใจนั้นประกอบด้วยความคิด เหตุผล อารมณ์ ความรู้สึก และส่วนที่เป็นวิญญาณนั้น เราจะสังเกตได้เมื่อเราไปงานศพ ร่างกายของผู้ตายนั้นดูไม่แตกต่างกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่เรารู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่หายไป ซึ่งนั่นก็คือ วิญญาณ

เคราะห์กรรมเวรกรรมอยู่ที่วิญญาณของมนุษย์

เวลาไปงานศพ เรามักจะอธิษฐานขอให้วิญญาณของผู้ตายไปสู่ที่ชอบๆ แต่เป็นเพราะว่าทุกคนมีเคราะห์กรรมเวรกรรม หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เวรกรรม” วิญญาณที่ออกจากร่างกายมนุษย์จึงต้องไปชดใช้เวรกรรมในนรก ดังนั้น มนุษย์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ วิญญาณของเขาจึงเป็นที่อยู่ของเวรกรรม “เวรกรรม” นี้เองที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของผู้คน และเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ ในชีวิต

ผลของเวรกรรมทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิต

เมื่อเราปลูกเมล็ดมะม่วง เราย่อมได้ผลมะม่วง ในทำนองเดียวกัน เมื่อเรารับเมล็ดแห่งเวรกรรมจากบรรพบุรุษ เราจึงมีเวรกรรมและเกิดผลของเวรกรรมในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในเรื่องการเงิน เวรกรรมส่งผลให้การเงินเสียหาย เป็นหนี้ และไม่เคยมีพอใช้
ในเรื่องครอบครัว เวรกรรมส่งผลให้เกิดความแตกแยกและทะเลาะกัน
ในเรื่องสุขภาพ เวรกรรมส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและทุพพลภาพ

ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตด้านใดด้านหนึ่งก่อนและด้านอื่นๆ ก็มักจะตามมาเป็นวัฏจักรของชีวิต ดังนั้น ถ้าเราสามารถตัดรากถอนโคนต้นเวรเวรกรรมออกไปได้ปัญหาทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขให้หมดไปได้อย่างแน่นอน

เวรกรรมมาจากไหน

ตุ๊กตามีผลเวรกรรม

ถ้าตัวเราสามารถถอยหลังหลับเข้าไปสู่ท้องแม่ได้ และแม่เข้าสู่ท้องยาย และถอยย้อนกลับไปเรื่อยๆ เราจะพบกับบรรพบุรุษของมนุษย์คือชาย-หญิงคู่หนึ่ง ซึ่งในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้บันทึกไว้ว่าทั้งคู่ทำผิดต่อพระผู้สร้าง จึงเกิดบาปทางวิญญาณหรือเรียกว่าเคราะห์กรรมเวรกรรม เขาทั้งสองได้กลายเป็นต้นตระกูลของเวรกรรมและถ่ายทอดมายังลูกหลานทางสายเลือด เสมือนระบบทาส เมื่อทาสแต่งงานกับทาสออกลูกทาส หลานทาส เหลนทาส กลายเป็นตระกูลทาสในที่สุด ดังนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนอยู่ในตระกูลทาสของเวรกรรม ทุกคนจึงอยู่ในบ่วงกรรมและไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นได้ หลา
ยคนจึงเชื่อกันว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจากดวงชะตาชีวิต โดยที่ไม่รู้ว่าแท้จริงนั้น มนุษย์มีนายทาสคือพญามารเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังปัญหาทั้งหมด

พระเจ้าคือใคร

ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์รับรู้ว่ามีพระเจ้า  ไม่ว่าแต่ละคนจะเรียกนามพระองค์ว่า พระเจ้า พระผู้สร้าง ธรรมชาติ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระองค์คือผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด พระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง พระองค์สร้างมนุษย์ชาย-หญิงคู่แรก เพื่อให้ต้นตระกูลของมนุษย์อาศัยอยู่อย่างมีความสุขทุกประการ ตราบเท่าที่มนุษย์ยังเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ พระเจ้ารักและเมตตามนุษย์ เพราะพระองค์ถือว่าพวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าได้อวยพรให้ชาย-หญิงคู่แรกมีลูกหลานทวีขึ้นเพื่อครอบครองสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในโลกใบนี้

มนุษย์ทำผิดต่อพระเจ้า

แต่ก่อนที่พวกเขาจะมีทายาท เขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าโดยทำตามคำยุแหย่ของพญามารที่เป็นศัตรูของพระเจ้า (พญามารนี้เคยเป็นทูตสวรรค์ผู้ปรนนิบัติพระเจ้า แต่มันได้คิดกบฏและพาบริวารทรยศต่อพระเจ้า จึงถูกขับตกสวรรค์ลงมาในโลก) ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จึงสิ้นสุดลง มนุษย์ได้กลายเป็นทาสของพญามาร รับเอาเคราะห์กรรมเวรกรรม เข้ามาในวิญญาณและรับเอาคำสาปแช่งเข้ามาในชีวิต มนุษย์ได้สืบทอดสิ่งเหล่านี้ไปยังทายาทของพวกเขามาถึงทุกวันนี้  ทุกคนจึงไม่มีความสุขที่แท้จริง  ขาดสันติสุข เต็มไปด้วยความกลัว  มีความกังวลใจ  และความเครียด  ขาดความรักจึงเห็นแก่ตัว และกลัวความตาย

พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคน

“บาป” ทำให้มนุษย์ต้องแยกจากพระเจ้า ต้องอยู่ในบ่วงกรรม แต่พระเจ้ายังรักมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง จึงหาทางแก้ไขที่จะเอาเวรกรรมหรือความบาปทางวิญญาณออกจากมนุษย์  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมนุษย์จะได้กลับมาเป็นบุตรของพระเจ้าและมีชีวิตในสวรรค์กับพระองค์นิรันดรกาลได้ รวมทั้งชีวิตที่อยู่ในโลกนี้  ก็จะได้รับการแก้ไขทุกปัญหาตามพระสัญญา และมีสันติสุขตลอดเวลา

พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์บุตรพระเจ้ามา

มนุษย์ตกเป็นทาส เพราะอยู่ในตระกูลทาสของเวรกรรม ไม่สามารถช่วยตนเองได้ พระเจ้าจึงต้องส่งบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ที่บริสุทธิ์ทุกประการทั้งวิญญาณ จิตใจ ร่างกาย เพื่อมาเป็นแพะรับบาปให้แก่มนุษย์ทุกคน  พระเยซูคริสต์จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ในท้องของหญิงพรหมจารีโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า เมื่อพระองค์อายุได้ 30 ปี พระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ต่างๆ เพื่อแสดงว่าพระองค์มาจากสวรรค์ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระองค์ถูกทรยศหักหลัง ถูกทุบตีเฆี่ยนตีอย่างทรมาน ถูกทารุณ ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกตบหน้า ถูกถ่มน้ำลายรด ถูกตอกตรึงมือและเท้าบนกางเขนจนตายเพื่อชดใช้ความผิดบาปที่มนุษย์ได้ทำ แล้ววิญญาณของพระองค์ยังต้องยอมลงไปชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมแทนมนุษย์ทุกคนในนรกจนหมดสิ้น ในวันที่สามพระเยซูเอาชนะพญามารหลุดพ้นจากนรกและฟื้นจากความตายเสด็จขึ้นสวรรค์ และประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ที่เชื่อและวางใจในพระองค์

ดังนั้นใครก็ตามที่เชื่อและกล่าวยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา ผู้นั้นจะได้รับการอภัยบาปและหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรม ได้เป็นบุตรของพระเจ้าและมีสิทธิ์ได้ไปสวรรค์

ผลของการหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรม

ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์จะได้รับวิญญาณใหม่

ตุ๊กตาหมดเวรกรรมที่ไร้เคราะห์กรรมเวรกรรม สามารถไปสวรรค์ ไม่ต้องถูกลงโทษ ในบึงไฟนรกร่วมกับพญามารในวันสิ้นโลก เพราะได้รับการอภัยความผิดบาปทั้งหมดที่ตนเคยกระทำมาในชีวิต ได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า รับความรักของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจชีวิตจึงเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความสุข สดชื่น มั่นคงและทุกปัญหาในชีวิตก็จะได้รับการแก้ไขตามพระสัญญา

ถ้าผู้ใดยอมรับในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำให้ตนเองแล้ว ผู้นั้นสามารถหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรมได้ทันที และได้กลายเป็นบุตรพระเจ้า เพียงกล่าวยอมรับให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตจากใจจริงต่อพระจ้าดังนี้

“ข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์ เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า
เพื่อมาช่วยข้าพเจ้า ทั้งในด้านสุขภาพ การเงิน และครอบครัว

 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์
มารับโทษแทนความผิดบาปของข้าพเจ้าจนสิ้นพระชนม์ที่กางเขน
และยอมชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมแทนข้าพเจ้าในนรกจนหมดสิ้น
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย และขึ้นไปประทับบนสวรรค์
และประกาศว่าข้าพเจ้าได้รอดจากบาปและเคราะห์กรรมเวรกรรมทั้งหมดแล้ว

ข้าพเจ้าขอกล่าวยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าตลอดไป
บัดนี้ด้วยความเชื่อข้าพเจ้าได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว
ขอบคุณพระเจ้า ในนามพระเยซูคริสต์ อาแมน”